Zvolská Homole

Zvolská Homole

Spojuje obce Vrané nad Vltavou a Zvole s územím , ležící nedaleko za jižním okrajem Prahy. Chráněné území zahrnuje skalnatý sráz spadající do údolí Vltavy a přilehlé lesní a nelesní plochy. Informační panely seznamují s faunou, flórou a přírodními poměry jednotlivých ekosystémů rezervace, obcí Vrané nad Vltavou a Zvole nebo geologickou stavbou vltavského kaňonu.

Trasa je vedena většinou po kvalitních cestách a pěšinách. V současné době by již měla být vyznačena zelenobílými značkami naučných stezek (v době naší návštěvy ještě nebyla). Na obou úvodních panelech je schematický plánek stezky + náhledy všech ostatních zastávek. Číslování jednotlivých zastávek v terénu bude provedeno dodatečně.

V prostoru Zvolské homole se trasa dělí na dvě větve, přičemž na každé jsou umístěné zastávky – můžeme se tedy rozhodnout, kterou z nich zvolit, nebo se z cílového místa stezky vrátit a projít si druhou větev zpět do výchozího místa.

Základní údaje

Délka trasy: 5,5 km
Počet zastávek: 14
Začátek trasy: Vrané nad Vltavou, železniční zastávka
Konec trasy: Zvole, ulice J.Štulíka, autobusová zastávka
Značení trasy: bez vlastního značení, převážně po červené turistické značce

Seznam zastávek:

 1. Úvodní ve Vraném nad Vltavou
 2. Vrané a Skochovice
 3. Ekosystém lesa
 4. Introdukce
 5. Vliv lidské činnosti na modelování krajiny
 6. Ekosystém skalních stepí
 7. Geologie a Vltava
 8. Mravenci
 9. Ekosystém vřesoviště
 10. Přírodní rezervace Zvolská Homole
 11. Zvole
 12. Ekosystém habrových doubrav
 13. Strom jako ekosystém
 14. Úvodní ve Zvoli

Přidat komentář

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.