Prokopské údolí-Butovickým hradištěm

Prokopské údolí-Butovickým hradištěm

Trasa začíná ve Starých Butovicích na konci ulice Pod Vavřincem. Odtud vede po lesní pěšině kolem starého lomu až k místu, kde se tato cesta setkává se žlutou turistickou značkou a dále po ní po severním, západním a jižním okraji plošiny dávného Butovického hradiště a končí na vyhlídce na Dalejský háj. Žlutá turistická stezka pokračuje dolů do údolí, kde se setkává s naučnou stezkou Údolím Dalejského potoka. Stezka je dlouhá 2 km a je fyzicky nenáročná. Na její projití je potřeba cca 1 hodina a čeká Vás 6. zastávek s poutači.

  1. Lom Kační

  2. Kovářovic mez

  3. Hradiště

  4. Vyhlídka na Hemrovy skály

  5. Nad koupalištěm

  6. Vyhlídka na Dalejský háj

Zaměřena je na historii a přírodovědu (geologie, paleontologie, botanika, zoologie).Pokud se na naučnou stezku vydáte městskou hromadnou dopravou, můžete si vybrat z několika možností:

  • ze zastávky metra Jinonice po zelené turistické značce do Butovic, ulicí Pod Vavřincem k začátku naučné stezky (zde můžete ještě krátce odbočit k románskému kostelu sv. Vavřince).
  • ze zastávky metra Nové Butovice. Vydáte-li se západním směrem a dále ul. Řeporyjskou a Butovickou (přes zajímavou starou zástavbu Jinonic) a dále v Butovicích ulicí Pod Vavřincem k začátku naučné stezky.
  • nejkratší přístup je ze zastávky autobusu č. 176 Sídliště Jinonice ulicí Butovickou a Pod Vavřincem.

Od poslední zastávky, pokud se nechcete vracet stejnou cestou, můžete pokračovat dále po žluté značce do údolí a dále do Klukovic, nebo v údolí značku opustit a pokračovat po NS Údolím Dalejského potoka do Hlubočep nebo do Řeporyj.

Přidat komentář

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.