Modřanská rokle

Modřanská rokle

Trasa začíná na spodním konci Modřanské rokle u areálu Spartaku Modřany a je dlouhá 3 km. Dál vede údolím Libušského potoka, kolem retenční nádrže a soutoku Libušského a Písnického potoka až k rozcestí pod základní školou. Stezka je fyzicky nenáročná po zpevněných cestách a je vhodná i pro cyklisty. Celou stezkou projdete cca během 1 hodiny a čeká na Vás 7. zastávek s poutači

  1. PP Modřanská rokle

  2. Geologické zajímavosti

  3. Dřeviny

  4. Byliny a bezobratlí

  5. Ptáci a savci

  6. Ryby, obojživelníci, plazy

  7. PP Modřanská rokle

Zaměření: historické a přírodovědné (geologie, botanika, zoologie)

Pokud se na naučnou stezku vydáte městskou hromadnou dopravou, můžete si vybrat z několika možností:

ze železniční zastávky Modřany projít pěšky kolem kostela Nanebevzetí Panny Marie a zděné zvonice a dále ke světelné křižovatce ul. Československého exilu a Kolarovové. Zde můžete projít podchody nebo přejít po přechodech ke spodnímu (západnímu) okraji Modřanské rokle.

  • ze zastávky Poliklinika Modřany tramvají č. 3 a17 u spodního (západního) okraje Modřanské rokle.
  • ze zastávky Poliklinika Modřany autobusů č. 139, 150, 165 nebo 253 u spodního (západního) okraje Modřanské rokle.

Od poslední zastávky, pokud se nechcete vracet stejnou cestou, odbočte na rozcestí doprava do kopce a po této cestě dojdete až k zastávce MHD Sídliště Libuš (autobusy č. 165 a 215).

 

Přidat komentář

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.