Medník

Medník

Naučná stezka prochází údolím řeky Sázavy a po svazích vrchu Medník v dolním Posázaví. Začíná i končí na železniční zastávce Petrov u Prahy. Seznamuje nejen s faunou, flórou a přírodními poměry Medníku a jeho okolí, ale informuje rovněž např. o stavbě železniční trati Posázavského pacifiku, řece Sázavě, vodáctví a historii trampingu. V úseku podél řeky vede souběžně s trasou tzv. Posázavské stezky.

Stezka je vedena převážně po pevných lesních cestách. Podél Sázavy vede většinou po rovině nebo po vytesaných stupních ve skále, poté následuje prudký výstup po úbočí Medníku a nakonec sestup zpět a návrat do výchozího místa. Trasa je značena klasickými zelenobílými značkami naučných stezek, na Posázavské stezce rovněž současně červenou turistickou značkou.

Naučná stezka byla již delší dobu (mnoho let) ve velmi špatném stavu, mnoho zastávek chybělo nebo bylo poničených. Na podzim 2009 byla základní organizací ČSOP 11/11 Zvoneček (Centrum ekologické výchovy Zvoneček) z Vraného nad Vltavou zrekonstruována do nové podoby.

Základní údaje

Délka trasy: 6,3 km
Počet zastávek: 14
Začátek trasy: Petrov u Prahy, železniční zastávka
Konec trasy: Petrov u Prahy, železniční zastávka
Značení trasy: zelenobílé naučných cest

Seznam zastávek:

 1. Úvodní informace
 2. Vodáctví a vodní turistika
 3. Řeka Sázava
 4. Invazivní druhy
 5. Posázavský pacifik
 6. Suťové lesy
 7. Studánky a prameny
 8. Prameništní potůček
 9. Les nejen pro dřevo
 10. Strom
 11. Kandík psí zub
 12. Geologie a těžba zlata
 13. Ekosystém květnatých bučin
 14. Tramping a turistika

 

Přidat komentář

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.