Levý Hradec

Levý Hradec

Naučná stezka seznamuje s územím národní kulturní památky Levý Hradec, hradištěm, které bylo pravděpodobně původním sídlem rodu Přemyslovců, konkrétně knížete Bořivoje, jenž zde nechal vybudovat první křesťanský kostel v Čechách. Lokalita se nachází nedaleko za severním okrajem Prahy, na ostrožně nad vltavským údolím. Stezka podává informace o areálu hradiště, jeho historii a archeologickém průzkumu.

Prostor hradiště je dnes volně spojen se zástavbou města Roztoky u Prahy (místní části Levý Hradec). Naučnou stezku tvoří několik spíše samostatných očíslovaných panelů, jejichž rozmístění zjistíme pouze z drobného nenápadného infopanelu u autobusové zastávky, v terénu pak nejsou propojeny žádnou (značenou) trasou a nalezení všech bez orientačního plánku v ruce není snadné. Panely mají netradiční podobu nízkých dřevěných sloupků s informacemi umístěnými pod sklem na jejich skosené horní ploše. Některé z nich mohou být v terénu hůře viditelné.

Základní údaje

Délka trasy: 1 km
Počet zastávek: 8
Začátek trasy: Roztoky - Levý Hradec, zastávka autobusu MHD (Roztoky, Levý Hradec)
Konec trasy: hradiště Levý Hradec, nad údolím Vltavy za hřbitovem u kostela sv. Klimenta
Značení trasy: bez značení

Seznam zastávek:

  • úvodní info panel - Levý Hradec, národní kulturní památka
  1. opevnění předhradí Levého Hradce
  2. několikaprostorový objekt kůlové konstrukce
  3. vrch Řivnáč, řivnáčská kultura
  4. rokle Ve Vikouši
  5. val opevnění
  6. osídlení akropole hradiště
  7. další objekty nalezené při rekonstrukci inženýrských sítí
  8. výspa akropole hradiště nad Vltavou