Kunratický les

Kunratický les

Jednotlivé zastávky trasy NS o délce 3,5 km se nacházejí u jednotlivých zajímavostí v různých částech kesa, jsou tak roztroušeny po celé ploše lesa. Stezka je určena pro pěší a z velké části i pro cyklisty. Doba na projití celé naučné stezky je potřeba cca 2 hodiny a čeká Vás 14.zastávek

 1. Vstupní tabule

 2. Problematika smrku a borovice

 3. Dubové hospodaření

 4. Mimoprodukční funkce lesa

 5. Nový Hrádek, suťový les

 6. Nepůvodní a introdukované dřeviny

 7. Kunratický potok

 8. Zvěř v lese

 9. Rybník labuť

 10. Certifikace lesů, xerotermní stanoviště, reliktní bor

 11. Lesní školka

 12. Výchovné zásahy, lesní hospodářský plán

 13. Ekosystém lesa

 14. Doupné stromy


Zaměření: přírodovědné (botanika, zoologie, ekologie), lesnické, archeologické a historické.


Přístup do Kunratického lesa je metrem trasy C ze stanice Roztyly, případně Chodov, autobusy 106, 114, 193 a 196 ze zastávky Michelský les nebo autobusem 114 a 193 ze zastávky Zelené domky.

 

Přidat komentář

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.