Hostivické rybníky

Hostivické rybníky

Naučná stezka seznamuje s historií, flórou a faunou rybniční soustavy chráněné jako přírodní památka Hostivické rybníky, ležící za západním okrajem Prahy. Trasa stezky vede kolem tří největších rybníků soustavy (Litovický, Kala a Břevský) a spojuje obce Hostivice a Břve. Vede po kvalitních cestách bez převýšení.

V terénu nejsou umístěny informační panely, pouze čísla jednotlivých zastávek.Trasaje značena klasickými zelenobílými značkami naučných stezek, na jednotlivých zastávkách naleznete značku naučné stezky s pořadovým číslem, odpovídajícím textu průvodce.

Základní údaje

Délka trasy: 2,5 km
Počet zastávek: 8
Začátek trasy: Hostivice - Litovice, hráz Litovického rybníka
Konec trasy: Břve, hráz Břevského rybníka
Značení trasy: zelenobílé značky naučných cest

Seznam zastávek:

  • Úvodní panel
  1. Z historie rybniční soustavy, přírodní památka Hostivické rybníky, litovická tvrz
  2. Vodní ptactvo
  3. Savci u rybníků, houby
  4. Rybník Kala, myslivost, lesnictví
  5. Břevský rybník, hospodaření na rybnících, geologie
  6. Břevská rákosina, ptáci rákosin
  7. Rašilinné jezírko, obojživelníci a plazi
  8. Péče o chráněné území, zajímavosti přírodní památky
  • Závěrečný panel

Přidat komentář

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.