Barokní areál Skalka

Barokní areál Skalka

Naučná stezka seznamuje s poutním místem Skalka u Mníšku pod Brdy, areálem, který je postupně obnovován po devastaci za bývalého režimu. Dominantu areálu tvoří několik staveb významného barokního architekta Kryštofa Dientzenhofera – kostelík sv. Maří Magdalény, budova bývalého kláštera a Poustevna, k níž vede křížová cesta.

Areál Skalka se nachází v zalesněném svahu nad městem Mníšek pod Brdy. Toto území bylo v minulosti značně zdevastováno necitlivou těžbou železné rudy. V důsledku těžby (poddolování území) došlo např. k propadu podloží a poškození kostelíka sv. Maří Magdalény. Od začátku 80. let 20. století a hlavně po revoluci je areál postupně opravován. Procházka po něm je vedena pěšinami a cestami mezi jednotlivými stavbami, v ose křížové cesty. Nemá žádnou značenou trasu, všechny objekty s informačními panely jsou od sebe na dohled.

Protože centrum města Mníšek pod Brdy a Skalku spojuje naučná stezka Mníšek pod Brdy, doporučujeme se na Skalku vypravit právě po ní (je nutno počítat s tím, že překonává poměrně výrazné převýšení).

Základní údaje

Délka trasy: 0,5 km
Počet zastávek: 5
Začátek trasy: areál Skalka nad Mníškem pod Brdy, u kostelíka sv. Máří Magdalény
Konec trasy: areál Skalka nad Mníškem pod Brdy, u kostelíka sv. Máří Magdalény
Značení trasy: bez značení

Seznam zastávek:

  1. kostelík sv. Máří Magdalény
  2. Skalecký klášter
  3. Bývalá hájovna a hospodářská stavení
  4. Křížová cesta
  5. Poustevna

Přidat komentář

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.