Informace o nás

V Jinočanech byla Tělocvičná jednota Sokol v r. 1994 zcela zrušena, nově založena a  znovu přijata do České obce sokolské byla v prosinci 1999.

Po roce 1999 se tělocvičná jednota nijak zvlášť na veřejnosti neprojevovala. Zvrat nastal právě v loňském roce z iniciativy obecního úřadu, konkrétně paní starostky Čančíkové, která stojí za vším dobrým, co se v našem Sokole děje. Prvotním impulsem bylo zrušení tělocvičny ve škole, takže se začalo s adaptací  klozetů v sokolovně, včetně napojení na místní kanalizaci. Zde odvedli největší podíl práce členové hasičského sboru.

Téhož roku se začalo v sokolovně, byť tehdy za velmi tepelně ztížených podmínek ve větší míře cvičit. Za to je nutno poděkovat především oběma cvičitelkám ses. Ireně Kočkové a  Martině Galertové i organizátorce volejbalových treninků ses. Drahuši Heltové. Navíc využívají sokolovnu k tréninkům i fotbaloví žáci.

Především zahájení cvičení mělo příznivý vliv na nárůst členské základny naší jednoty. Jestliže k 1.1.2008 měla jednota Sokol Jinočany 17 členů, pak k 1.1.2009 to bylo 78 členů,     z toho 26 mužů, 48 žen, 1 dorostenka, 1 žák, 2 žákyně. Z žen je 13 seniorek, z mužů 3 senioři. V současné době se nám zvýšil i objem cvičebních jednotek v naší sokolovně. Nyní si mužete přijít zacvičit Zumbu, aerobik, probíhá zde i taneční průprava dětí, cvičení rodičů s dětmi, cvičení pro seniorky, stolní tenis, nohejbal ....

Pokud máte chuť přijde mezi nás a staňte se náším členem (elektronická přihláška), více o cvičení naleznete zde

 

Jinočanští sokolové si v roce 2012 připoměli 100. výročí od svého založení. Slavnost  se uskutečnila u Mirešického rybníka v rámci dne oslav obce Jinočany, která ten rok oslavila 680. výročí od svého vzniku a rovněž zde oslavil své 110. výročí místní sbor dobrovolných hasičů.