Starý lom u Homolky

21.06.2013 00:00

V západním sousedství Homolky jsou vápence dolomitizovány a dolomit, který se používal jako surovina k výrobě ohnivzdorných materiálů, se tu těžil i hornickým způsobem systémem štol.

Naproti lomu je stará vápenka s dvojitými šachtovitými Pacoldovými pecemi - unikátní technická památka z 2. pol. 19. století (podrobně je popsána v publikaci Technické památky v Čechách, na Moravě a ve Slezsku III. díl, Libri, Praha 2003). Zdejší vápenka je zajímavým dokladem jedné etapy historie českého vápenictví. Tyto pece, postavené podle patentu profesora pražské techniky Jiřího Pacolda, umožňovaly zpracování jakéhokoliv vápence, nikoliv pouze vytříděného. Byly v provozu až do 2. světové války (r. 1930 prošly poslední rekonstrukcí), pak už vápenka sloužila jen příležitostně filmařům a postupně chátrala až do havarijního stavu. Situace se změnila až po restituci, kdy byla vápenka vrácena potomku původního majitele. Ten měl od počátku zájem na její záchraně a v roce 2004 zahájil její rekonstrukci.

Zpět