Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého

21.06.2013 00:00

Byl postaven r. 1729 - v době obnovy zbraslavského kláštera (ta probíhala v letech 1709 - 1739). Hlavní oltář je barokní z doby výstavby kostela, s obrazem sv. Jana Nepomuckého od neznámého malíře. Nad tímto obrazem je umístěna kopie Panny Marie zbraslavské. Po stranách hlavního oltáře jsou sochy sv. Prokopa a sv. Ivana od sochaře Jelínka - žáka B. M. Brauna - z r. 1729.

Po zrušení zbraslavského kláštera se kostel přestal udržovat a chátral. O jeho opětovnou obnovu se v letech 1846 - 49 na své náklady postarala kněžna Marie Anna z Oentingen-Wallersteinu.V 18. století se připomíná u kostela ještě poustevna.R. 1931 byly v kostele umístěny nové zvony a o čtyři roky později kostel získal nový krov a byla opravena jeho báň. Další osudy kostela pak do značné míry kopírují osudy naší země. V letech 1948 - 89 se jeho stav neustále zhoršoval a došlo k jeho úplné devastaci.

Naštěstí se tuto památku a krásnou dominantu podařilo zachránit. Generální rekonstrukce, která probíhala od září 1992 do května 1993, si vyžádala náklady přibližně 7 000 000 Kč a Obecní úřad Velké Chuchle přispěl darováním nového zvonu. Kostel byl znovu vysvěcen 22. 5. 1993 - v roce 600. výročí Jana Nepomuckého.

Zpět