Mariánský pramen s kapličkou

21.06.2013 00:00

Veřejně přístupný vývěr Mariánského pramene cca 50 metrů východně od Kaple P.Marie, kde kdysi býval vlastní pramen. Nyní jsou však prameny podchyceny v nepřístupné zděné vodárně cca 20m severně od kaple a jeden z vývěrů je právě tento (druhý je kovová roura se silným výtokem do potoka).
Opravu opěré zdi studánky, chodníků ke kapli od roku 2007 postupně opravuje Hnutí Brontosaurus za podpory OOP MHM Prahy. O kapli (výzdobu) se stará jeden starý pán. Oprava studánky a okolí bude probíhat i v následných letech, minimálně v roce 2010.

Zpět