Barrandovské skály

20.06.2013 21:43

Barrandovské skály


Národní přírodní památka Barrandovské skály byla vyhlášena v roce 1982 na ploše 11ha. Území tvoří svahy na levém břehu Vltavy mezi Malou Chuchlí a Hlubočepy. Skalní defilé odhaluje instruktivní geologický profil prvohorními útvary silurem a devonem.Na jihu leží lokalita Vyskočilka s graptolitovými břidlicemi a mohutnou diabasovou ložní žilou (silur, motolské souvrství). Kulovitá odlučnost diabastu zde vytváří útvary zvané chuchelské růžičky.

Dominantou profilu je Barrandovská skála s intenzivně zvrásněnými tmavě šedými deskovitými vápenci s rohovci a vločkami břidlic (devon, stupeň lochkov). Zde byla roku 1884 umístěna pamětní deska na počest Joachima Barranda.

Za Barrandovou skálou jsou narůžovělé slivenecké vápence (devon, stupeň prag), které předcházejí do spodních poloh vápenců dvorech-prokopských (též devon, stupeň prag). Tato poloha je zde paleontologicky bohatá a obsahuje zejména zkameněliny trilobitů. Dvorecko-prokopské vápence jsou šedé, lavicovité, jemnozrnné s hlíznatou texturou a vystupují v lomech Pod terasami a U kapličky. Severní část profilu tvoří sled zlíchovských vápenců (devon, stupeň záchov). Jsou zřetelně vrstevnaté, většinou jemnozrnné, s rohovci. Hranice mezi dvorech-prokopskými a zlíchovskými vápenci probíhá u silnice za lomem U kapličky. Zajímavá je zde 8m mocná lavice vápencové brekcie s množstvím zbytků mořské zvířeny korálového útesu, označovaná jako korálový obzor od kapličky.

Lokalita má také botanický a zoologický význam. Zdejší teplomilné skalní trávníky hostí kromě vzácné vegetace též významná společenstva bezobratlých, např. plžů, pavouků, brouků a motýlů. Území je potencionálně ohroženo především šířením nepůvodní invazní vegetace pocházející z dřívějších výsadeb, kterou je v rámci péče o lokalitu potřeba odstraňovat.

   

 

Zpět

Turistika

Malá lesní zoo - Chuchelský háj

21.06.2013 00:00
Velká část zdejších zvířat pochází z různých záchranných stanic a jedná se o trvale handicapované jedince (trvale invalidní). Ve zdejší zoo tráví zbytek svého života, protože není možný jejich návrat do přírody a bylo by nutné jejich utracení.    

Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého

21.06.2013 00:00
Byl postaven r. 1729 - v době obnovy zbraslavského kláštera (ta probíhala v letech 1709 - 1739). Hlavní oltář je barokní z doby výstavby kostela, s obrazem sv. Jana Nepomuckého od neznámého malíře. Nad tímto obrazem je umístěna kopie Panny Marie zbraslavské. Po stranách hlavního...

Bývalé lázně v Malé Chuchli

21.06.2013 00:00
Vznik lázní První zprávy o lázních v Malé Chuchli máme již z roku 1729. Lázně zaznamenaly největší rozmach v druhé polovině 19. století. Původní závěry rektora Ferdinandovy Univerzity v Praze, Dr. Joanna Srinciho o léčivosti zdejšího pramene sice byly později...

Kaplička u lomu

21.06.2013 00:00
Kaplička stojí v místech, kde se odpradávna říká "na Křenkově". Byla postavena v r. 1742 francouzskými vojsky při obléhání Prahy jako prachárna. Později sloužila dělníkům v lomech jako skladiště materiálu. Na kapličku byla upravena v roce 1847 po neštěstí v lomu dcerou...

Přírodní rezervace Homolka

21.06.2013 00:00
PR Homolka je velice cennou lokalitou se stepní vegetací. Ačkoliv je narušena z jižní strany dávnou těžbou vápence, zůstává plně hodnotným výskytištěm teplomilných druhů rostlin a na ně vázaných bezobratlých i drobných obratlovců (jedná se například i o velmi hodnotné území...

Starý lom u Homolky

21.06.2013 00:00
V západním sousedství Homolky jsou vápence dolomitizovány a dolomit, který se používal jako surovina k výrobě ohnivzdorných materiálů, se tu těžil i hornickým způsobem systémem štol. Naproti lomu je stará vápenka s dvojitými šachtovitými Pacoldovými pecemi - unikátní...

Mariánský pramen s kapličkou

21.06.2013 00:00
Veřejně přístupný vývěr Mariánského pramene cca 50 metrů východně od Kaple P.Marie, kde kdysi býval vlastní pramen. Nyní jsou však prameny podchyceny v nepřístupné zděné vodárně cca 20m severně od kaple a jeden z vývěrů je právě tento (druhý je kovová roura se silným výtokem do potoka). Opravu...

Chuchelský háj

21.06.2013 00:00
Chuchelský háj Přírodní rezervace Chuchelský háj představuje velice dobře zachovalý komlex lesních společenstev – černýškové dubohabřiny, na plošině lipové doubravy na štěrkopíscích, na strmých svazích nad tratí habrové javořiny na suti a na vápencových hřebenech...

Barrandovské skály

20.06.2013 21:43
Barrandovské skály Národní přírodní památka Barrandovské skály byla vyhlášena v roce 1982 na ploše 11ha. Území tvoří svahy na levém břehu Vltavy mezi Malou Chuchlí a Hlubočepy. Skalní defilé odhaluje instruktivní geologický profil prvohorními útvary silurem a...

Pražský semmering - jízdní řády

20.06.2013 00:00
Jízdní řád Motoráček jezdí každou sobotu a neděli v období od 4.5. do 28.10.2013, a dále ve státní svátky 5.7., 6.7., 28.9. a 28.10.2013 (nejede však 8.5.2013). Mikulášské jízdy proběhnou 7. a 8.12.2013. Přesnější informace o provozu jednotlivých spojů viz jízdní řád...