..historie z doby nedávné

V Jinočanech byla Tělocvičná jednota Sokol v r. 1994 zcela zrušena, nově založena a  znovu přijata do České obce sokolské byla v prosinci 1999.

Po roce 1999 se tělocvičná jednota nijak zvlášť na veřejnosti neprojevovala. Zvrat nastal právě v loňském roce z iniciativy obecního úřadu, konkrétně paní starostky Čančíkové, která stojí za vším dobrým, co se v našem Sokole děje. Prvotním impulsem bylo zrušení tělocvičny ve škole, takže se začalo s adaptací  klozetů v sokolovně, včetně napojení na místní kanalizaci. Zde odvedli největší podíl práce členové hasičského sboru.

Téhož roku se začalo v sokolovně, byť tehdy za velmi tepelně ztížených podmínek ve větší míře cvičit. Za to je nutno poděkovat především oběma cvičitelkám ses. Ireně Kočkové a  Martině Galertové i organizátorce volejbalových treninků ses. Drahuši Heltové. Navíc využívají sokolovnu k tréninkům i fotbaloví žáci.

Především zahájení cvičení mělo příznivý vliv na nárůst členské základny naší jednoty. Jestliže k 1.1.2008 měla jednota Sokol Jinočany 17 členů, pak k 1.1.2009 to bylo 78 členů, z toho 26 mužů, 48 žen, 1 dorostenka, 1 žák, 2 žákyně. Z žen je 13 seniorek, z mužů 3 senioři. V současné době se nám zvýšil i objem cvičebních jednotek v naší sokolovně. Nyní si mužete přijít zacvičit Zumbu, aerobik, probíhá zde i taneční průprava dětí, cvičení rodičů s dětmi, cvičení pro seniorky, stolní tenis, nohejbal ....

 

Sokol - nejstarší česká tělocvičná organizace, vznikl v roce 1862. Jeho zakladateli byli Miroslav Tyrš a Jindřich Fugner. Vznikl v době politického uvolnění v Rakousku, jehož součástí české země tehdy byly. Toto uvolnění umožnilo nový rozmach českého národního hnutí.

 

O jinočanském Sokole více zde